Vakgroepschilders de Rijnstreek

Wat is de Studie Club Schilders
Regionale Vakgroepen / Studieclubs in ons land vormen tezamen de SCS. Zij wordt gevormd door een groot aantal leden, die uit alle lagen van de schildersbedrijfstak afkomstig zijn. De SCS beperkt zich niet tot de uitvoerend schilder, maar kent onder haar leden ook werkgevers, bedrijfsleiders, uitvoerders, docenten, consulenten, medewerkers binnen de verfindustrie, medewerkers vanuit de opdrachtgevers, adviesbureaus en nog vele anderen.

De SCS is al sinds 1947 actief en heeft daarmee haar bestaanswijze ook bewezen. Door de jaren heen heeft zij open gestaan voor jong en oud die maar iets te maken hebben met de schildersbedrijfstak. Diegenen die ook maar iets te maken hebben met de schildersbedrijfstak en nog geen lid zijn, worden dan ook van harte uitgenodigd dit te doen. De SCS streeft er naar om middels bijeenkomsten en vakwedstrijden de deskundigheid van de bedrijfstakmedewerkers te vergroten en de onderlinge contacten te stimuleren.

De Organisatie
De regionale Vakgroepen / Studieclubs functioneren als autonome groepen. Zij onderhouden in hun eigen regio contacten met bedrijven, medewerkers, scholen, leveranciers en andere indirect betrokkenen. De clubs zijn aangesloten bij het overkoepelend orgaan de Centrale Club Leiding (de CCL), en vormt het dagelijks bestuur. De CCL is het bindend element tussen de verschillende clubs. Zij adviseert, stimuleert, en organiseert de jaarlijks te houden reünie en de SCS-vakwedstrijd. Deze laatste activiteiten vinden jaarlijks plaats in samenwerking met een van de clubs.

Eenheid in verscheidenheid
Elke studieclub stelt jaarlijks zijn eigen programma samen. Dit programma is gebaseerd op de wensen van de eigen clubleden. Wel worden de jaarlijkse programma’s onderling uitgewisseld, zodat onderlinge afstemming wordt gestimuleerd. De programma’s worden gepubliceerd in de vakbladen, zoals: Eisma’s Schildersblad, de Infokrant van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, Fosag Actueel, Periodiek, het huisorgaan van de oudleerlingen vereniging van het NIMETO en de Schildersvakkrant.

Elk lid heeft het recht om bepaalde onderwerpen aan de orde te stellen. Meestal betekent dit dat een bepaalde deskundige of een organisatie wordt uitgenodigd om een presentatie en/of een demonstratie te verzorgen. Niet zelden wordt ook een excursie georganiseerd. Soms ook worden wensen omgezet in de organisatie van bepaalde workshops en/of cursusactiviteiten. De toegevoegde waarde is zowel op het persoonlijke vlak als op het bedrijfsniveau van grote betekenis. Kennismaking met andere facetten van het vak leidt veelal tot verdere studieactiviteiten. Een belangrijke bijkomstigheid is ook de netwerkvorming, die ontstaat binnen het clubverband van de SCS. Leden leren elkaar kennen en komen mede-clubleden in de werksituatie opnieuw weer tegen. Op deze wijze creëren clubgenoten in de werksituatie een extra band.

Onderwerpen
De autonome clubs organiseren afhankelijk van de wensen van de leden en de mogelijkheden die geboden worden lezingen, workshops, demonstraties en trainingen. Met name het laatste is van groot belang voor de leden die op deze wijze meedenken en ervaren wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden inhouden van bepaalde producten en werkwijzen. Er zijn vele onderwerpen die regelmatig aan de orde komen, onder andere:

 • de vele materialen welke door de verfindustrie op de markt worden gebracht
 • de vele ondergronden met diverse eigenschappen en afwerkingsmethodieken
 • de vele technieken zoals de decoratieve afwerkingen, hout- en marmerimitaties, glas in lood, enz
 • onderwerpen op het gebied van arbo, milieu en welzijn
 • het brede assortiment gereedschappen, spuitinstallaties, klim- en steigermateriaal
 • resultaat gericht onderhoud
 • doorwerk mogelijkheden
 • bedrijfstak eigen regelingen
 • bedrijfstakinstituten zoals: SFS, AF
 • Erkenningsregeling, SWEV, SWEF, Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, Stichting Arbouw, Savantis
 • welke opdrachtgevers kennen wij en hoe denken die over onderhoud en schilderwerk?

Er worden dus vele onderwerpen behandeld, hetgeen voor jongeren een aanvulling is op de opleiding en voor ouderen een vorm van permanente scholing. Hiermee wordt aangegeven dat de SCS er is voor jongeren en ouderen. Met het voorgaande is naar onze mening voldoende aangetoond dat iedere bedrijfstakmedewerker eigenlijk lid zou moeten worden van één van de 23 Studie Club Schilders (SCS).

lees meer

Opleiding en Scholing

De schildersbedrijfstak kent een uitgebreide en goede infrastructuur van opleidingen en scholingsactiviteiten. Onderwijs- en bedrijfstakinstellingen geven daaraan gezamenlijk invulling. De SCS tracht op een ontspannen wijze hierop een aanvulling te geven en realiseert daarmee een min of meer vrijblijvende vorm van levenslang leren.

De SCS wordt daarbij gesteund door:

Jaarlijkse Vakwedstrijd en Reünie

Jaarlijks wordt er door de CCL in samenwerking met één van de clubs een reünie en een vakwedstrijd georganiseerd. 

De jaarlijkse vakwedstrijd heeft het volgende tot doel:
Het meten van eigen vakmanschap aan dat van anderen in Nederland dan wel daar buiten. Hierdoor ontstaat een gezonde rivaliteit met als gevolg dat het niveau van vakmanschap positief wordt beïnvloed.

De jaarlijkse reünie heeft tot doel:
Een ontmoeting van alle leden, waarbij collegiale banden kunnen worden aangehaald en versterkt. Daarbij worden ervaringen uitgewisseld.

Werkstukken
Pieterskerk en stad Leiden
In de Pieterskerk

Sponsors van de Vakgroep

Contact en/of Aanmeld formulier

Scroll naar top

Secretariaat Centrale Clubleiding SCS
P.F.G.M. Knaapen (1e secretaris)
Krulmate 99
8014 ZH ZWOLLE
Tel: 038-4655068
E-mail: pietinda@ziggo.nl

SCS Zwolle
P.F.G.M. Knaapen (secretaris)
Krulmate 99
8014 KH ZWOLLE
Tel: 038-4655068
E-mail: pknaapen@wijzonol.nl

SCS Deventer
J. van Apeldoorn (secretaris)
Nagelpoelweg 64
7333 NZ APELDOORN
Tel: 055-5340340
E-mail: apeldoorn@schildersbedrijf.com

Vakgroep Schilders Fryslân
Jelle Zijlstra (secretaris/penningmeester)
Gerben Oswaldstraat 35
8861 TV Harlingen
Tel:051-7413747
E-mail: jellezijlstra@vakgroepschildersfryslan.nl

SCS Groningen
R. Nieborg (secretaris)
Delft 71
9672 JJ VEENDAM
Tel: 0598-627123
E-mail: roelnieborg@gmail.com

SCS Midden Brabant
Postadres SCS Midden Brabant
H.Donders (secretaris)
Postbus 559
5000 AN TILBURG
E-mail: hdonders@savantis.nl

SCS Nijmegen en Omstreken
Jan van Beekveld (secretaris)
Heeskeacker 20-51
6546 JP NIJMEGEN
Tel: (024) 3738206 / Mobiel: 06-53853282
E-mail: j.vanbeekveld@savantis.nl

SCS Midden Nederland
M. Doesburg (secretaris)
Jacob Catslaan 23
3768 GP SOEST
Tel: 035-6022147
E-mail: jemkje.doesburg@planet.nl

SCS Twente
R.G.H. Ernst (secretaris )
Lonnekermolenweg 65
7525 PB ENSCHEDE
Tel: 053-4330255
E-mail: ernst120@zonnet.nl

SCS West Brabant
M.T.J. Hulsen (secretaris)
De Sering 7
4631 AH HOOGERHEIDE
Tel: 06-50517411
E-mail: m.hulsen@savantis.nl

SCS Brabant Noord Oost
J. Broeders (voorzitter/secretaris)
Meester Vriensstraat 2
5246 JS ROSMALEN
Tel: 073-6458005
E-mail: jbroeders@schilderscool.nl

SCS Zuid Oost Brabant
Postadres Secretariaat / Schildersvakcentrum
Mevr. E.L.I.M. Voss
Spegelt 56
5674 CD NUENEN
Tel: 040-2907050
E-mail: evoss@wooninc.nl